Wszystko o IKZE. Jak działa Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego? 

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak ważne jest wykształcenie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak ważne jest wykształcenie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Oszczędzanie, zwłaszcza regularne, nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego, żeby zachęcić obywateli do odkładania pieniędzy na przyszłość, wprowadzono IKE i IKZE. Co to za rozwiązania i jakie korzyści mogą przynieść?

Systematyczne oszczędzanie pieniędzy, szczególnie w przypadku celów długofalowych, jak emerytura, wymaga konsekwencji i silnej woli. Żeby jednak zachować poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej, najczęściej niezbędne są do tego dodatkowe pieniądze. Sposobem na ich zgromadzenie może być IKZE.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – co to jest?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE można założyć nawet po ukończeniu 16 roku życia (po spełnieniu określonych warunków). To specjalne konto, które ma ułatwić regularne oszczędzanie przy stosunkowo niskim poziomie zaangażowania oszczędzającego w ten proces. Co ważne – jednocześnie mamy do czynienia minimalnym obciążeniem podatkowym.

To rozwiązanie daje możliwość pomnażania swojego kapitału oraz niwelowania skutków inflacji. A to z pewnością przyda się większości z nas, gdyż prognozy dotyczące świadczeń emerytalnych nie są optymistyczne. Stopa zstąpienia, czyli stosunek średniej pensji do wysokości emerytury od lat sukcesywnie się obniża i najprawdopodobniej tak samo będzie to wyglądało w kolejnych latach.

IKE a IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego nie jest jedyną opcją oszczędzania. Do wyboru masz także Indywidualne Konto Emerytalne. Czym odróżniają się od siebie IKZE i IKE? Oba instrumenty służą zabezpieczeniu Cię po przejściu na emeryturę. Nie są jednak identyczne.

Najważniejszą różnicą są limity, czyli maksymalne kwoty, jakie możesz wpłacać na te konta. Zmieniają się one każdego roku, natomiast w 2023 roku limit na IKE to 20 805 zł, natomiast w przypadku IKZE dużo mniej, bo 8 322 zł. Jednak dodatkową korzyścią tego drugiego konta jest fakt, że sumę wpłaconą na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możesz odpisać od podatku.

Inaczej wygląda także kwestia przedterminowych wypłat. W przypadku IKZE jedyną opcją jest wypłata wszystkich środków dostępnych na koncie, natomiast jeśli chodzi o IKE – tam wybraną przez Ciebie kwotę możesz zostawić, a zdecydować się jedynie na częściowe uszczuplenie konta.

Inny jest także wiek, który musisz osiągnąć, by skorzystać w pełni ze środków zgromadzonych na wspomnianych kontach emerytalnych. Dla IKZE granicą jest 65. rok życia, natomiast w przypadku IKE – musisz mieć ukończone 60 lub 55 lat (w tym drugim przypadku – z równoczesnym nabyciem praw emerytalnych).

Jeśli zastanawiasz się, co wybrać: IKE czy IKZE warto wiedzieć, że IKZE posiada jeszcze jeden ważny atut. Wpłaty dokonane na to konto w danym roku podatkowym pomniejszają podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok. Dzięki temu wpłaty te można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT.

Jak założyć IKZE?

Jeżeli chcesz gromadzić oszczędności na IKZE, musisz zawrzeć umowę. Podpiszesz ją m.in. z: bankiem, funduszem inwestycyjnym, zakładem ubezpieczeń (w przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) lub podmiotem prowadzącym działalność maklerską. Wygodnym sposobem na monitorowanie konta IKZE jest skorzystanie z oferty banku. Często formalności dopełnisz przez aplikację mobilną lub bankowość internetową. 

Wpłaty IKZE

Ostatni ważny aspekt, o którym warto pamiętać to wpłaty. IKZE zapewnia nam swobodę w kwestii częstotliwości wpłacania środków. Można to robić systematycznie, np. co miesiąc lub raz do roku. Z racji możliwości odliczenia tej kwoty od podatku, oszczędzanie jest korzystne, jednak trzeba pamiętać, że obowiązuje limit wpłat. Jest on uzależniony od prognozowanego średniego wynagrodzenia brutto. W 2023 roku limity wynoszą 12 483 zł dla samozatrudnionych oraz 8 322 zł dla pozostałych osób.