Na czym polega syndrom grupowego myślenia?

0
44

Warto mieć świadomość, że zdecydowana większość pracowników przynajmniej raz w życiu czuła ogromną potrzebę, by zabrać głos na istotnym spotkaniu firmowym. Niestety ostatecznie powstrzymała się, by nie zahamować grupowego wysiłku całej grupy.

Kiedy ma miejsce zjawisko grupowego myślenia?

Omawiane zjawisko grupowego myślenia występuje przede wszystkim w przypadku, gdy w danej grupie pracuje bardzo silny lider, który potrafi oddziaływać na innych. Ponadto występuje bardzo wysoki poziom spójności grupowej. Można również zaobserwować bardzo silny nacisk z zewnątrz, by została podjęta odpowiednia decyzja.

Jak przejawia się syndrom grupowego myślenia?

W zjawisku występuje przede wszystkim złudzenie niezniszczalności, które doprowadza do nadmiernego optymizmu. Zachęca on z kolei do podjęcia bardzo podjęcia bardzo ryzykownej decyzji. Zjawisko charakteryzuje się również złudzeniem jednomyślności. W ten sposób zdecydowana większość zarówno poglądów, jaki i ocen jest jednomyślna. Członkowie grupy ignorują również ewentualne ostrzeżenia.