Czy warto pracować na emeryturze?

2022.05.10

0 minut i 54 sekundy

Zdjęcie stockowe

Warto mieć świadomość, że przejście na emeryturę dla zdecydowanej większości osób może być prawdziwym szokiem. Zmniejszają się bowiem dochody, a koszty pozostają praktycznie na takim samym poziomie. Czy warto pracować na emeryturze?

Dlaczego warto pracować pobierając jednocześnie emeryturę?

Jest to świetne rozwiązanie pod kątem zwiększenia swojego budżetu. Pracujący emeryci muszą mieć również świadomość, że pracując odprowadzają składki ZUS. Rekomendowane jest zatem po zakończeniu pracy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ponowne przeliczenie składek. Można w ten sposób uzyskać wyższą emeryturę.

Ponadto dzięki pracy zarobkowej na emeryturze można utrzymywać kontakt z innymi ludźmi. Do korzyści należy również zaliczyć zachowanie zdecydowanie lepszej kondycji psychicznej oraz fizycznej. W znacznej większości przypadków emeryt będzie dzięki temu w zdecydowanie lepszej kondycji od swoich kolegów, którzy postanowili pobierać tylko emeryturę. Bardzo duża liczba emerytów w ten sposób ma także poczucie, że nadal jest potrzebna.